Diş Uzmanınız (Dr.Şule Ünal)

Diş Uzmanınız (Dr.Şule Ünal)

You can scroll the shelf using and keys

Ekran Resmi 2013-12-19 16.45.50

Ruhumuzun penceresi gözlerimiz ise; kalbimizin  penceresi gülümsememizdir.

Visagism-II

Ekran Resmi 2014-04-18 10.36.46

Visagism derived from The French ”visage”, meaning face .Artist Phillip Hallowell was expanded and developed. Visagism concept, dental clinicians can design a smile that harmonize patient’s appearance, personality and desires. Carl Jung discovered that certain symbols and images have been used in all cultures with the same meaning.

Ekran Resmi 2014-08-05 10.19.50

Dişi ağrıyan bir insan dünyadan vazgeçer sen yıllık kontrollere  gel hayatı doyasıya yaşa…

Visagism -I- (art of smile design)

 

Ekran Resmi 2014-10-23 12.57.19

 

The huge evolution of dental materials and technologies is provided  that we will restore  the teeth shape and function  using minimally invasive approach. However, final restoration sometimes don’t meet the patient esthetic expectations. The patient may feel that the restored teeth do not really belong to him or her. Nowadays, dentist may effort to harmonize shape of teeth and patient personality.  The aim of this article is to present a novel concept :Visagism. Visagism concept helps our provide  restoration that consider not only to esthetic parameters but also to the psychosocial features of the created personal image.

Paolucci B, Calamita M, Coachman C, Gurel G, Visagism: The Art of Dental Composition, Quintessence Dental Technology,2012.

 

 

Ekran Resmi 2014-09-04 17.04.46

Gracias brasil, gracias por su interés en mi página web.

Digital smile design in dentistry…

Ekran Resmi 2014-04-14 13.11.51

Digital smile design provide new perspective in dentistry. This concept believe that healthy smile is most important factor in patient’s life.

Nowadays,dentist meet a lot of patient that have in excess expectation about dental esthetic. Having a mouth free of biologic and functional problems is not enough … 

Patient want beautiful smiles that are integrated with their physical characters but also their emotional aspects.

Do you use toothpick?

Ekran Resmi 2014-03-12 12.02.15

Most of dentist thinks,toothpick should only be used when toothbrush or floss are not available and food is trapped in your teeth.

You should use toothpick only emergency situation.Otherwise it 

cause chip or break your bonded teeth or veneers.And it can damage tooth enamel, gum and roots of teeth.

Dişler kişiliğimizin aynası mı? Visagism -III-

Araştırmalar göstermiştir ki, bazı sembol ve görüntüler tüm kültürlerde aynı anlamlar taşımaktadır. En basiti dişlerin çenedeki sıralanma şekli, üçgen, kare, ovoid (yuvarlak) veya bunların varyasyonlarıdır.

Henüz tam nasıl oluştuğu bilinmemekle beraber belli şekillerin beynimizde belli duyguları

uyandırdığı saptanmıştır.

 

Örneğin:

 Vertikal (yukarıdan -aşağıya)düz hatlar; güçlü, otoriter kişilik yapısı, liderlik ve iktidar özelliklerini öne çıkarırken,

 

Ekran Resmi 2014-10-17 10.33.58

 

Horizontal (sağdan- sola doğru)Düz hatlar ise: doğum,yaşam ve ölüm gibi, dengeyi,huzuru ve sukuneti ifade ederken;

 

Ekran Resmi 2014-10-17 10.41.58

Eğimli hatlar :dinamizm, hareketlilik ve neşeyi ifade eder.

 

Ekran Resmi 2014-10-17 10.35.27

 

Yuvarlak hatlar ise: duygusallık,kibarlık,dişilik gibi duyguları uyandırır.

Ekran Resmi 2014-10-17 10.37.23

Bunu diş hekimliğine uygulayacak olursak eğer, beden dili uzmanlarına göre, iki bireyin iletişiminde kişiler farkında olmadan yüzün alt kısmına konsantre olmaktadır. İlk önce  dişlerin -özellikle ön iki dişin-  dıs hatları beyin tarafından algılanmaktadır. Dişhekimleri  ön bölgede dişlerin şekilllerini  belirlerken hastaların kişilik özelliklerini göz önüne alarak karar verdiğinde; tedavi sonunda hastaların kişilik özelliklerini doğru yansıtan hastalarımızında  inanılmaz  memnun olduğu, başarılı restorasyonlar yapılabilir.

 

 

 

 

 

Visagism -II-

 

 

Ekran Resmi 2014-04-18 10.36.46

Fransızca ”visage” yani yüz kelimesinden türemiş, artist Philip Hallawell tarafından geliştirilmiş ve popüler hale gelmiştir. Visagizm duygusal kimliğini ortaya çıkaran kişisel imajının yaratılmasını sağlar. Bu konseptte klinisyenler gülüş dizayn ederken hastanın fiziksel görünüşünü, kişilik özelliklerini ve isteklerini harmanlar. Araştırmalar göstermiştir ki, bazı sembol ve şekiller tüm kültürlerde aynı anlamı taşımaktadır.

 

Vizagizm (Visagism)nedir? (dental compozisyonun sanatı) -I

Ekran Resmi 2014-10-14 13.14.44

 

Dental materyal ve tekniklerdeki inanılmaz değişimler günümüzde çok daha minimal yaklaşımlarla dişlerin şekil ve fonksiyonlarını restore edilmektedir. Bununla birlikte, final restorasyonlar bazen hastanın beklentilerini karşılamamaktadır, bu çoğu zaman gülüş dizaynı ile hastanın karakterinin uymamasından kaynaklanır. Hasta restore edilmiş dişlerini kendine ait hissetmemektedir. Bu uyumsuzluğun kaynağını bulmak  çok zordur. Son 10 yıl içinde dental klinisyenler tüm yüz ve diş şekillerini harmonize etmeye çalışmışlardır. Bu amaçla son yıllarda vizagizm oluşturulmuştur. Bu consept dişhekimlerine sadece estetik olarak değil, aynı zamanda hastanın imajını oluşturan psikososyal davranışlarıyla uyumlu restorasyonlar yapmamıza olanak sağlar.

Paolucci B, Calamita M, Coachman C, Gurel G, Visagism: The Art of Dental Composition, Quintessence Dental Technology,2012.

Ekran Resmi 2014-10-14 14.58.55